ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ


สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 10/05/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 12/10/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 131
0105555015428


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (131)
 ราคา LEDTV SONY 32 นิ้ว
 ราคา LEDTV SONY 40 นิ้ว
 ราคา LEDTV SONY 43 นิ้ว
 ราคา LEDTV SONY 49 นิ้ว
 ราคา LEDTV SONY 50 นิ้ว
 ราคา LEDTV SONY 55 นิ้ว
 ราคา LEDTV SONY 65 นิ้ว
 ราคา LEDTV SONY 75 นิ้ว
 ราคา LEDTV SONY 77 นิ้ว
 ราคา LEDTV SONY 85 นิ้ว
 ราคา LEDTV LG 32 นิ้ว
 ราคา LEDTV LG 43 นิ้ว
 ราคา LEDTV LG 55 นิ้ว
 ราคา Sound Bar SONY
 ราคา เครื่องเล่น Blu-ray Disc SONY
 ราคา โฮมเธียเตอร์ SONY
 ราคา LEDTV LG 65 นิ้ว
 ราคา ชุดเครื่องเสียง HIFI SONY
 ราคา หูฟัง SONY
 ราคา ขายึดกำแพง
เครื่องซักผ้า LG
ตู้เย็น MITSUBISHI
 LEDTV SAMSUNG 43 นิ้ว
 LEDTV SAMSUNG 49 นิ้ว
 LEDTV SAMSUNG 50 นิ้ว
 LEDTV SAMSUNG 55 นิ้ว
 LEDTV SAMSUNG 65 นิ้ว
 LEDTV SAMSUNG 75 นิ้ว
 LEDTV SAMSUNG 85 นิ้ว
 LEDTV SAMSUNG 32 นิ้ว
 LEDTV SAMSUNG 40 นิ้วจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจบทความ
ข้อกำหนดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า (อ่าน 1721/ตอบ 0)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับประกันสินค้า ภายใน 7 วัน

สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้บริโภคทั้งหมด

บริษัท เอวี ดิจิตอล เซ็นเตอร์ จำกัด ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ของสินค้า โซนี่ แอลจี ซัมซุง ปราศจากความชำรุดบกพร่องในวัสดุและ การผลิต ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1

การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์โซนี่ แอลจี ซัมซุง ที่ซื้อจาก บริษัท เอวี ดิจิตอล เซ็นเตอร์ จำกัด เท่านั้น พร้อมทั้งมีหลัก ฐานพิสูจน์การซื้อ (ใบกำกับสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน) ดังนั้นโปรดเก็บรักษาต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของท่านไว้ และนำมาแสดงเพื่อการยืนยัน การขอรับบริการ

2

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การสูญหาย การทำงานที่ผิดปกติ ความชำรุดบกพร่อง หรือ กรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับ (ก) เหตุสุดวิสัย (ข) ความประมาทเลินเล่อ (ค) อุบัติเหตุ (ง) การกัดกร่อน (จ) การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฉ) การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาตและอนุมัติจากโซนี่ แอลจี ซัมซุง (ช) การขาดการบำรุงรักษาหรือความระมัดระวัง หรือการไม่ได้บำรุงรักษาหรือใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม (ซ) การใช้งานที่ผิดวิธีหรือการใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (ฌ) การติดตั้ง การตั้งค่า หรือการเชื่อมต่อหรือการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง (ญ) การรับสัญญาณหรือการปรับเปลี่ยนช่องหรือสถานี (ฎ) ส่วนที่เป็นการตกแต่งหรือพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ (ฏ) อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองใดๆ (เช่น แบตเตอรี่ เทป ฯลฯ) หรือซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ (ฐ) การใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือซอฟต์แวร์อื่น และ/หรือ (ฑ) กรณีที่หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกทำลายหรือหายไป

3

 บริษัท เอวี ดิจิตอล เซ็นเตอร์ จำกัด ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการลงโทษ ความเสียหายที่เกิดจากพฤติการณ์พิเศษ หรือความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือความสูญเสีย (ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร การใช้ประโยชน์ การประหยัดที่คาดหมายไว้ ค่าความนิยมหรือ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการที่ข้อมูล ซอฟต์แวร์หรือสารสนเทศสูญหาย ถูกลบออกหรือถูกแก้ไข) อันเกิดขึ้นมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับประกัน (ซึ่งรวมถึงบริการของโซนี่ แอลจี ซัมซุง ภายใต้การรับประกัน) โดยที่ความรับผิดของโซนี่แอลจี ซัมซุง ภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน (ซึ่งรวมถึงบริการของโซนี่ แอลจี ซัมซุง ภายใต้การรับประกัน) จำกัดไว้เพียงค่าใช้จ่ายในการจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์อย่างเดียว กันหรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากัน หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้บริษัท เอวี ดิจิตอล เซ็นเตอร์ จำกัด ไม่ต้องรับผิดต่อการรับประกันอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันอย่างแจ้งชัดหรือไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งสำหรับ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ

4

บริษัท เอวี ดิจิตอล เซ็นเตอร์ จำกัด สงวนสิทธิที่ทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนอย่างเดียวกันหรือที่เทียบเท่ากัน แทนการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนจะเป็นกรรมสิทธิ์ของโซนี่ แอลจี ซัมซุง โซนี่ แอลจี ซัมซุง อาจทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยชิ้นส่วนที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่ ทั้งนี้ การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนไม่เป็นการขยายหรือกลับไปเริ่มต้นระยะเวลา การรับประกันมาตรฐาน และการเปลี่ยนชิ้นส่วนในระหว่างระยะเวลาการรับประกันที่ขยายออกจะไปไม่เป็น การขยายหรือกลับไปเริ่มต้น

ระยะเวลาการรับประกันที่ขยายออกไปนั้น ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนในระหว่างระยะเวลาการรับประกันที่ขยายออกไป การรับประกันที่ขยายออกไปนั้นจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติในเวลาที่ทำการเปลี่ยน

5

การตัดสินใจของโซนี่ แอลจี ซัมซุง ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่อง การผลิตหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการรับประะกันจะเป็นที่ยุติ และท่านตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่าจะปฏิบัติตามการตัดสินใจของโซนี่ แอลจี ซัมซุง

6

เจ้าของจะต้องรับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของตนในขณะที่ขนส่งไปยัง และจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของโซนี่ แอลจี ซัมซุง เว้นแต่เป็นการขนส่งโดยโซนี่ แอลจี ซัมซุง หรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของโซนี่ แอลจี ซัมซุง

7

หากผู้ ซื้อ ("ท่าน") ร้องขอโซนี่ แอลจี ซัมซุง และโซนี่ แอลจี ซัมซุง ตกลงที่จะให้บริการซ่อมแซมใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของการรับประกัน ท่านจะต้องชำระค่าบริการและค่าเดินทาง รวมทั้งค่าชิ้นส่วนทดแทนที่ใช้ไป ให้แก่โซนี่ แอลจี ซัมซุง ตามอัตราที่โซนี่ อแอลจี ซัมซุง อาจกำหนดโดยอยู่ในดุลยพินิจของโซนี่แอลจี ซัมซุง แต่เพียงผู้เดียว

8

ในกรณี ที่ไม่พบความชำรุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์โซนี่ แอลจี ซัมซุง ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการของโซนี่ แอลจี ซัมซุง และค่าเดินทาง

9

ระยะ เวลาการรับประกันคือระยะเวลาที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำขอการรับประกันซึ่งท่าน ส่งมายังโซนี่ แอลจี ซัมซุง  การให้บริการใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์จะไม่ทำให้ระยะเวลาการรับประกันนี้ขยายออกไป

10

ในกรณี ที่ผลิตภัณฑ์คือจอภาพแอลซีดี และความบกพร่องที่อ้างคือ "จุดบอด" (dead pixels) บริษัท เอวี ดิจิตอล เซ็นเตอร์ จำกัด อาจ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องนั้น ทั้งนี้ เป็นดุลยพินิจของโซนี่ แอลจี ซัมซุง แต่เพียงผู้เดียว หากปรากฎจุดบอดเป็นจำนวน 5 จุดขึ้นไปสำหรับจอภาพแอลซีดีขนาด 15 นิ้ว หรือ 7 จุดขึ้นไปสำหรับจอภาพแอลซีดีขนาด 17 นิ้ว (หรือใหญ่กว่า) ในกรณีที่มีจำนวนจุดบอดน้อยกว่านี้ บริษัท เอวี ดิจิตอล เซ็นเตอร์ จำกัด ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ในทุกกรณี

11

ในกรณี ที่ผลิตภัณฑ์คือโปรเจคเตอร์วีพีแอลสำหรับกลุ่มธุรกิจ (Business Projector VPL) ท่านมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนหลอดไฟแต่ละหลอดได้หนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่า ใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 1,000 ชั่วโมงหรือ 180 วันหลังจากที่ซื้อ ท่านสามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลของโซนี่ แอลจี ซัมซุง เพื่อการยืนยันการรับประกันนี้  12

การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนได้ และห้ามมิให้ทำการโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้


สินค้า/บริการ แนะนํา...
SONY รุ่น KD-77A1 A1 OLED 4K Ultra HD High Dynamic Range(HDR) สมาร์ททีวี (Android TV)
ราคา 499,990.00 บ.
SONY รุ่น KDL-40R350E ทีวี Full HD :R35E
ปกติ 15,490.00 บ.
พิเศษ 9,400.00 บ.
SONY รุ่น  KDL-32R300E ทีวี LED R30E
ปกติ 9,490.00 บ.
พิเศษ 6,600.00 บ.
 © 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.